Muinaisunet

Muinaisuniin olen kiertänyt kuvaamassa pohjoismaisia kalliopiirroksia Norjassa ja Ruotsissa, etelässä ja pohjoisessa. Kaikki muinainen kiinnostaa. Erityisesti kallioon tehdyt merkinnät. Sarja on ensimmäinen Uni-sarjoista. Aloin kerätä materiaalia siihen 2005 jälkeen.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text