Kosminen ikävä

33 vuotta 1/5

Tässä teoksessa olen yhdistänyt vuonna 1984 tehtyä öljypastellimaalausta (kuva alla) muutaman viime vuoden aikana keräämääni aineistoon.

Kosminen ikävä

Kosminen ikävä, vuodelta 1984. Olen lainannut kuvaan tekstin: ihminen on vain silta, jonka toinen pää lepää solun varassa ja jonka toinen pää kurkottaa tähtiin. En saa selvää kenen lainaus on. Ei kuitenkaan omaa tekstiäni.

Minua on aina kiinnostanut ajan ja paikkojen ulottuvuudet, avaruus, kaiken mittasuhteet. Mielellään kuvaan makrokuvia versus laajakulmia. Digitaalisissa kollaaseissa voin valokuvien avulla yhdistää ajan ulottuvuuksia aivan eri tavalla, mitä voisin käsin tehdyllä materiaalilla. Valokuva on ikuistettu nyt-hetki – tai ainakin muisto siitä. Valokuvan, piirretyn ja maalatun kerroksissa asuu useita vuosia aikaa. Kutsun sitä vertikaaliajaksi. Ajaksi, missä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat päällekkäin. Ehkä näin kuvatun ajan ulottuvuuden nimi voisi olla ikuisuus. Tai ikuisuuden läsnäolo.

Kosminen ikävä minulla on aina ollut. Tulkitsen sen ikäväksi todelliseen minään, siihen joka on egon kuoren alla ja yhteydessä kaikkiin, kaikkeuteen, koko universumiin ja jokaiseen ihmiseen. Se sama ikävä ajaa ihmiset uskontoihin, turvan hakemiseen, pakokeinoihin raaoista realiteeteista. Ikävän kohdetta kutsutaan myös Totuudeksi,  Jumalaksi, Rakkaudeksi, Ykseydeksi, Valaistumiseksi. Ties miksi. Sitä haetaan, etsitään kiihkeästi ja samalla se piiloutuu yhä syvemmälle. Eräs viisas valtiomies on kerran takavuosina lausunut minulle, että totuutta ei voida etsiä, sitä voidaan ainoastaan paeta. Tämän päivän popuptuote läsnäolo tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että lakkaat etsimästä ja hyväksyt ja alat kokea sen, mitä on juuri nyt meneillään.

33 on numerologiassa mestariluku. En tiedä mitä se tarkoittaa, mutta kaksi kolmosta on tuplaa luovuutta samaisen teorian mukaan. Teoriat ja symboliikat ovat vain uskomuksia,  joista kannattaa, ainakin silloin kun ne ovat negatiivisa ja pelkoa lisääviä, luopua. Kaikki nämä teoriat ja uskomushumpuukit, tiede mukaan lukien, tutkivat ihmisenä olemisen kokemusta – toiset mielen, toiset fysiikan kautta. Kaikelle on sijansa työkaluina. Itse kokeminen on aina kuitenkin oikeaa, sillä se on henkilökohtaista. Uniikkia kaikesta ykseydestämme huolimatta. Tänä päivänä arvostan eniten opettajaa ja gurua, jota kutsutaan kokemukseksi.

Teoksesta 33 vuotta on viisi käsinsigneerattua vedosta saatavilla. Suomessa hinta 220 €. Korkealaatuiset materiaalit. Aikaa kestävät.

 

 

 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text